Aktuality

Vážený pane starosto,

děkujeme za Vaši spolupráci při Tříkrálové sbírce 2024, která probíhala v období 1. – 14. ledna 2024. Děkujeme také všem Vašim zaměstnancům, kteří spolupracovali při realizaci sbírky, vedoucím tříkrálových skupinek, koledníčkům a samozřejmě dárcům.

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2024 v prostějovském děkanátu činí 1 500 862,- Kč.

Z nové sbírky plánujeme:

Upozorňujeme občany, že se zásadním způsobem mění politika předplatních jízdenek v IDS JMK.

Dne 11. listopadu se celosvětově slaví tento den u příležitosti konce první světové války. Letos se symbolicky připojila i naše obec ve spolupráci s žáky naší základní školy, kteří vyrobili květy vlčích máků. Květy vlčích máků pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě první světové války. Z toho důvodu se staly také symbolem tohoto svátku.

5.10.2023 naši obec navštívil reportér Deníku.cz se zástupcem provozovatele větrné elktrárny společností Eldaco. Záměrem bylo vytvořit článek o opětovném rozmachu staveb větrných elektráren v České republice a načerpat informace, jak se nám po 12 letech provozu s větrnou elektrárnou žije. Níže přiložen odkaz na článek, kde si rozhovor můžete přečíst a prohlédnout fotografie elektrárny a okolí.

https://www.denik.cz/energie/komunitni-energetika-vetrne-elektrarny.html

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění
dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění, prosíme, proveďte podle uvedeného výpisu v příloze z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

Stránky

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu