Aktuality

Vážení občané,

rádi bychom Vás informovali, že od 1. července 2024 dojde ke změně provozovatele vodovodů v naší obci. Novým provozovatelem je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice. V souvislosti s tímto přechodem nedochází k žádným změnám ve stabilní dodávce pitné vody.

Co pro Vás tato změna znamená?

Odečty vodoměrů

Společnost MS-promo engineering s.r.o. do června 2026 zajišťujeme kurzy osobního rozvoje, rekvalifikace, financování dotovaného pracovního místa (po dobu 6 měsíců) osobám starším 55 let registrovaným na úřade práce a nebo mající status zájemce o práci v Olomouckém kraji.

Tímto opět apeluji na vás všechny, jako uživatele splaškové kanalizace, aby jste do záchodů nesplachovali, co tam nepatří (vlhčené ubrousky, zbytky jídel, oleje, tuky, vložky, tampony...). V neděli 4.2. ve 14 hodin opět došlo k ucpání výtlaku do čistírny odpadních vod. Opět bylo nutné povolat k pročištění naše hasiče - technická pomoc. Čištění kanalizace a odčerpávání nahromaděných splašků zabralo dvě hodiny.

Vážený pane starosto,

děkujeme za Vaši spolupráci při Tříkrálové sbírce 2024, která probíhala v období 1. – 14. ledna 2024. Děkujeme také všem Vašim zaměstnancům, kteří spolupracovali při realizaci sbírky, vedoucím tříkrálových skupinek, koledníčkům a samozřejmě dárcům.

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2024 v prostějovském děkanátu činí 1 500 862,- Kč.

Z nové sbírky plánujeme:

Upozorňujeme občany, že se zásadním způsobem mění politika předplatních jízdenek v IDS JMK.

Stránky

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu