Škola Rozstání

Svazek obcí Drahanská vrchovina

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Mikroregion PROTIVANOVSKO

Poděkování Charity Prostějov

Vážený pane starosto,

děkujeme za Vaši spolupráci při Tříkrálové sbírce 2024, která probíhala v období 1. – 14. ledna 2024. Děkujeme také všem Vašim zaměstnancům, kteří spolupracovali při realizaci sbírky, vedoucím tříkrálových skupinek, koledníčkům a samozřejmě dárcům.

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2024 v prostějovském děkanátu činí 1 500 862,- Kč.

Z nové sbírky plánujeme:

Chceme shromáždit prostředky na spoluúčast k započetí projektu rekonstrukce budovy Marta na Martinákově ulici. Zde má být zázemí pro pečovatelskou službu a sociální rehabilitaci a nově vznikající služba krizová pomoc. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

Přímá pomoc potřebným, jako jsou osamělé matky v tíživé životní situaci, sociálně slabé rodiny a jednotlivci a osoby bez přístřeší.

Domácí hospicová péče. Jde o jednorázovou podporu hospicové služby, kterou pro oblast Prostějovska zajišťuje pracoviště Olomouc.

Vážíme si, že jste se zapojili do pomoci potřebným, zejména seniorům a lidem s postižením. Charita Prostějov se snaží poskytovat pomoc lidem v tíživých životních situacích. Jestliže se ve Vaší oblasti vyskytne situace, při které můžeme pomoci, obraťte se na nás.

V příloze zasíláme přehled výnosu sbírky v jednotlivých obcích, které můžete vytisknout a uveřejnit jej na vývěsce.

Přehled výnosu sbírky za jednotlivé pokladničky je zveřejněn na internetových stránkách Charity Prostějov – www. prostejov.charita.cz – Tříkrálová sbírka - výnosy jednotlivých let _ Tříkrálová sbírka 2024

Děkujeme za Vaši ochotu, čas a podporu Tříkrálové sbírky.

S pozdravem                                                                                                 Mgr. Vít Forbelský       

                                                                                              pastorační asistent a koordinátor Tříkrálové sbírky

V Prostějově, 19. 1. 2024

PřílohaVelikost
PDF icon vysledkynastenkatks24.pdf565.56 KB
PDF icon zamerytks2024.pdf531.85 KB
Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu