Aktuality

O tomto víkendu dne 2.2.2020 po 17 hod. museli vyjíždět naši hasiči z Rozstání na technickou pomoc, aby tlakem vody uvolnili ucpanou kanalizaci a následně ji i pročistili. Opětovně nějaký nezodpovědný spoluobčan nasypal do kanalizace slámu (asi hnůj od králíků zřejmě i s bobkama). Znovu tímto apelujeme na naše spoluobčany, aby tak nečinili, neboť nás to stojí nemalé úsilí a také se tím zvyšují náklady na provoz kanalizace, které zaplatíme my všichni. Pokud bude někdo přistižen, dostane pokutu 20.000 Kč!  Hasičům tímto zároveň děkujeme za pomoc a doufáme, že se to již nebude opakovat. Děkujeme za pochopení a prosím buďte rozumní. 

Foto po kliknutí na nadpis.

 

Prosím odkládejte odpadky tam kam patří. Vedle kontejnerů určitě ne!

Foto po kliknutí na nadpis.

 

Byla provedena aktualizace vzhledu webových stránek obce Rozstání, aby byly v souladu se zákonem č. 99/2019Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016.

Z tohoto důvodu také žádáme spoluobčany, pokud budou zasílat nějaké akce či příspěvky na zveřejnění, aby nepoužívali u textů formu obrázků (jpg) a pdf formát 
Náměty a připomínky posílejte na následující mail.

Košt slivovice - povánka
Soutěž v koštování slivovice v Obecní hospodě v Rozstání.

PRAVIDLA KOŠTU SLIVOVICE ROZSTÁNÍ A BALDOVEC 2020
Organizační výbor koštu:
Předseda: Petr Kraus
Členové: Jan Karhan, Michal Štrajt, Tomáš Voráč

Stránky

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu