Aktuality

1. Na  pátek 13.10.2023 přijal pozvání  Vápeníčku pan Zdeněk Junák, kterého můžete znát z Četnických humoresek, Českého rozhlasu Brno nebo z Městských divadel v Brně. Začátek jeho besedy bude v18:00 hod. v sokolovně Lipovec. Cena vstupenky 200 Kč.

Níže zveřejněn odkaz pro veřejný přístup k záznamu jedovnické přednášky Mgr. Dany Vedry z Moravského zemského muzea o vysídlení obcí Drahanské vrchoviny ve válečných letech.

https://www.youtube.com/watch?v=kYjGfdZtnEA

Vážení spoluobčané, doufám, že jste si prosluněný, poslední červnový víkend dostatečně užili. Já a obecní zaměstnanci nikoli…Opět došlo k ucpání tlakové kanalizace mezi čerpacími stanicemi a čistírnou odpadních vod. Od čtvrtečního odpoledne jsme se snažili potrubí zprůchodnit. Po provedení proplachu do večerních hodin se zdálo, že se nám to podařilo. Kanalizace fungovala. Bohužel jen do pátečních 14:00, kdy čerpadla opět hlásila vysoké hladiny. V pátek od 14 do 18:00 probíhaly práce na odstranění, avšak neúspěšně a bylo nutné čerpadla odstavit.

Olomoucký kraj dne 20. 6. 2023 vyhlásil dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji V. Dotace bude možné čerpat na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.

Náš projekt Asistenční auto pro PAPRSEK byl nasazený do mobilní aplikace EPP - Pomáhej pohybem.

V příloze naleznete plakát – upozornění, kterým chceme společnost EG.D. informovat o nezbytných opatřeních v případě, že se na vašem pozemku nachází zařízení distribuční soustavy.

V případech, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin v rozsahu a v termínu uvedeném na plakátu, mohou zaměstnanci společnosti EG.D. anebo jiné pověřené osoby na základě plné moci následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin provést vlastními prostředky.

Děkuji všem voličům za účast a zvoleným zastupitelům přeji hodně elánu do práce.
Aleš Kolář, místostarosta

Stránky

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu