Aktuality

Od 1.10.2023 dojde v naší obci ke změně svozové firmy na tříděný odpad z kontejnerových hnízd, jelikož dosavadní firma ukončila k tomuto datu s naší obcí spolupráci. Kontejnery na tříděný odpad na sběrných místech zůstanou stávající a nově přibude 10 kontejnerů na papír o objemu 1100l. Papír bude i nadále možné odevzdat v naší škole, kde finance z prodeje papíru budou využity pro potřeby školy a jejich žáků. Svoz tříděného odpadu bude zajišťovat firma RESPONO, která nám sváží komunální i bioodpad.

1. Na  pátek 13.10.2023 přijal pozvání  Vápeníčku pan Zdeněk Junák, kterého můžete znát z Četnických humoresek, Českého rozhlasu Brno nebo z Městských divadel v Brně. Začátek jeho besedy bude v18:00 hod. v sokolovně Lipovec. Cena vstupenky 200 Kč.

Níže zveřejněn odkaz pro veřejný přístup k záznamu jedovnické přednášky Mgr. Dany Vedry z Moravského zemského muzea o vysídlení obcí Drahanské vrchoviny ve válečných letech.

https://www.youtube.com/watch?v=kYjGfdZtnEA

Vážení spoluobčané, doufám, že jste si prosluněný, poslední červnový víkend dostatečně užili. Já a obecní zaměstnanci nikoli…Opět došlo k ucpání tlakové kanalizace mezi čerpacími stanicemi a čistírnou odpadních vod. Od čtvrtečního odpoledne jsme se snažili potrubí zprůchodnit. Po provedení proplachu do večerních hodin se zdálo, že se nám to podařilo. Kanalizace fungovala. Bohužel jen do pátečních 14:00, kdy čerpadla opět hlásila vysoké hladiny. V pátek od 14 do 18:00 probíhaly práce na odstranění, avšak neúspěšně a bylo nutné čerpadla odstavit.

Stránky

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu