Škola Rozstání

Svazek obcí Drahanská vrchovina

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Mikroregion PROTIVANOVSKO

Vodovod

Vážení občané,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že v následujících dvou týdnech dorazí do Vaší poštovní schránky nová odběratelská smlouva od Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Boskovice (VAS), týkající se dodávky pitné vody.

Nová smlouva je uzavírána v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a je zasílána postupně všem odběratelům v obci Rozstání a místní části Baldovec. Uzavření nové odběratelské smlouvy je nezbytně nutné z důvodu splnění zákonné povinnosti vzhledem ke změně provozovatele vodovodu v naší obci, která proběhne k datu 1. 7. 2024.

Žádáme Vás, jako odběratele pitné vody, o uzavření aktualizované smlouvy, aby dodávka pitné vody mohla být realizována v souladu s právní úpravou danou výše uvedeným právním předpisem.

Podepsané smlouvy můžete odevzdávat na obecním úřadě v úředních hodinách, kde si je zaměstnanec VAS, divize Boskovice vyzvedne k dalšímu zpracování.

Níže odkaz na vyjádření ke stavbám:

-          Poskytnutí informace o existenci sítí

-          Vyjádření k projektovým dokumentacím

Úvodní stránka - Vyjadřovací portál (vodarenska.cz)

Vážení odběratelé,
od 1.7.2024 se stává provozovatelem vodovodu ve vaší obci VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice (VAS). Od tohoto data bude zahájeno i zvýšení dispečerského dohledu nad vodovodní sítí. Cílem tohoto dohledu je mj. snížení ztrát vody z veřejného vodovodu a tím i snížení nákladů na jeho provoz. Systém je založen na sledování a pravidelném vyhodnocování minimálních nočních odtoků z vodojemu do spotřebiště k odběratelům.


Napouštění bazénů z veřejného vodovodu je možné za dodržení následujících podmínek:


- majitel nemovitosti nejprve zavolá na vodárenský dispečink VAS, tel. 734 692 777, a pokud dispečer vyhodnotí jako možné, lze napustit přes vodovodní přípojku max 5m3/přípojku a den.
- dopuštění bazénu je možné opakovat i další den, ale opět po výslovném povolení z vodárenského dispečinku.
- doporučený průtok je cca 0,5 l/s (tj. 1,8 m3/hod.). Při dodržování tohoto maximálního průtoku nedojde k zakalení vody ve veřejném vodovodu Vám, ani ostatním odběratelům.
- odběr prosím neprovádějte v časech mezi 0:00 až 3:00, kdy probíhá vyhodnocování minimálních průtoků. Na odběrných místech vašeho vodovodu (skupinový vodovod Drahanská vrchovina) je z provozních důvodů nejvhodnější doba pro napouštění bazénů mezi 20:00 – 00:00 hodinou.
- v případě zhoršení situace na vodovodu Vám bude volat dispečer zpět se žádostí o zastavení napouštění bazénu.
- odběr vody jiným způsobem, např. z požárních hydrantů není možný.


Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách:
https://vodarenska.cz/napousteni-bazenu/


Děkujeme Vám za dodržování těchto pravidel, která slouží zejm. k hospodárnému provozování Vašeho veřejného vodovodu.

PřílohaVelikost
PDF icon pravidlanapoustenibazenudv.pdf294.78 KB

Vážení občané,

rádi bychom Vás informovali, že od 1. července 2024 dojde ke změně provozovatele vodovodů v naší obci. Novým provozovatelem je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice. V souvislosti s tímto přechodem nedochází k žádným změnám ve stabilní dodávce pitné vody.

Co pro Vás tato změna znamená?

Odečty vodoměrů

Fyzické odečty fakturačních vodoměrů budou probíhat u všech odběratelů vody na přelomu měsíců červen/červenec. Je nezbytně nutné zajistit přístup k vodoměru (včetně případného vyčerpání vody ze zaplavené vodoměrné šachty).

Aktualizace odběratelských smluv

Během května/června obdržíte poštou novou odběratelskou smlouvu na dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Změna fakturačních informací

V případě úhrad záloh formou trvalého příkazu je třeba zrušit tento trvalý příkaz od 1.7.2024. Pokud využíváte typ úhrady SIPO, změnu zařídí nový provozovatel.

Platební údaje s návrhem plánu záloh obdržíte s novou odběratelskou smlouvou.

Změna kontaktů

Webové stránky: https://vodarenska.cz/

Zákaznický portál: https://vodarenska.cz/zakaznicky-portal/

Na odběratelské smlouvě naleznete evidenční číslo odběru, které je potřeba pro zřízení přístupu do zákaznického portálu.

Zákaznické oddělení - Boskovice

17. listopadu 138/14, 680 19 Boskovice

516 427 242, 516 427 226

odbytbo@vodarenska.cz / reklamacebo@vodarenska.cz

Úřední hodiny:

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 7.00 – 11.00, 11.30 – 14.30

Středa: 7.00 – 11.00, 11.30 – 16.00

Zákaznické oddělení - Blansko

Poříčí 20a, 678 01 Blansko
516 427 277

jan.grund@vodarenska.cz

Úřední hodiny:

Pondělí - pátek: 7.00 – 11.00, 11.30 – 14.30

Provoz vodovodů a kanalizací Blansko

Poříčí 20a, 678 01 Blansko
516 427 275

rostislav.pijacek@vodarenska.cz

tomas.frank@vodarenska.cz

Provozní doba:

Pondělí - pátek: 7.00 – 11.00, 11.30 – 14.30

Dispečink (nepřetržitá služba) - kontaktovat mimo provozní dobu “Provozu Blansko”

17. listopadu 138/14, 680 19 Boskovice
516 427 249, 734 692 777
dispecinkbo@vodarenska.cz

Vodoměry a odečty

p. Jan Grund, tel. 516 427 277, jan.grund@vodarenska.cz

Informace o plánovaných výlukách

Informace o plánovaných výlukách naleznete na webových stránkách: https://vodarenska.cz/odstavky-a-havarie/

Nebo můžete být informováni formou SMS v případě, že si zdarma zřídíte službu SMS info https://vodarenska.cz/sms-info/

 

PřílohaVelikost
Soubor 240322sdelenidrahanska.docx17.19 KB
Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu