Škola Rozstání

Svazek obcí Drahanská vrchovina

Mikroregion PROTIVANOVSKO

Ucpaná kanalizace - technická pomoc JSDH

Tímto opět apeluji na vás všechny, jako uživatele splaškové kanalizace, aby jste do záchodů nesplachovali, co tam nepatří (vlhčené ubrousky, zbytky jídel, oleje, tuky, vložky, tampony...). V neděli 4.2. ve 14 hodin opět došlo k ucpání výtlaku do čistírny odpadních vod. Opět bylo nutné povolat k pročištění naše hasiče - technická pomoc. Čištění kanalizace a odčerpávání nahromaděných splašků zabralo dvě hodiny. Děkuji všem, kdo se čištění účastnili a ještě jednou prosím všechny uživatele, aby se před tím než něco vyhodí zamysleli nad tím, zda svým počínáním nemůže o kousek dál způsobit velké komplikace. Nikoho nebaví se v nedělním odpoledni zabývat čištěním kanalizace, jen proto, že někdo jiný není schopen dodržovat pravidla jejího provozování.

S pozdravem 

Ing. Petr Kraus - starosta obce

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu