Škola Rozstání

Svazek obcí Drahanská vrchovina

Mikroregion PROTIVANOVSKO

Nový provozovatel vodovodu od 1.7.2024 - VAS Boskovice

Vážení občané,

rádi bychom Vás informovali, že od 1. července 2024 dojde ke změně provozovatele vodovodů v naší obci. Novým provozovatelem je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice. V souvislosti s tímto přechodem nedochází k žádným změnám ve stabilní dodávce pitné vody.

Co pro Vás tato změna od 1.7.2024 znamená?

Aktualizace odběratelských smluv

Během května/června obdržíte poštou novou odběratelskou smlouvu na dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Změna fakturačních informací

V případě úhrad záloh formou trvalého příkazu je třeba zrušit trvalý příkaz od 1.7.2024. Pokud využíváte typ úhrady SIPO, změnu zařídí nový provozovatel.

Platební údaje s návrhem plánu záloh obdržíte s novou odběratelskou smlouvou.

Změna kontaktů

Webové stránky: https://vodarenska.cz/

Zákaznický portál: https://vodarenska.cz/zakaznicky-portal/

Na odběratelské smlouvě naleznete evidenční číslo odběru, které je potřeba pro zřízení přístupu do zákaznického portálu.

Zákaznické oddělení - Boskovice

17. listopadu 138/14, 680 19 Boskovice

516 427 242, 516 427 226

odbytbo@vodarenska.cz / reklamacebo@vodarenska.cz

Úřední hodiny:

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 7.00 – 11.00, 11.30 – 14.30

Středa: 7.00 – 11.00, 11.30 – 16.00

Vyjadřovací činnost
516 427 252, 516 427 231
vyjadrenibo@vodarenska.cz

Dispečink (nepřetržitá služba)
17. listopadu 138/14, 680 19 Boskovice
516 427 249, 734 692 777
dispecinkbo@vodarenska.cz

Vodoměry a odečty

p. Kamil Hejl, tel. 516 427 225, kamil.hejl@vodarenska.czsdeleni_vas_boskovice_-_vodovod_drahanska_vrchovina.pdf

Informace o plánovaných výlukách

Informace o plánovaných výlukách naleznete na webových stránkách: https://vodarenska.cz/odstavky-a-havarie/

Nebo můžete být informováni formou SMS v případě, že si zdarma zřídíte službu SMS info https://vodarenska.cz/sms-info/

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu