Úřední deska a dokumenty OÚ

Položka Vystaveno Staženo Velikost Vydal
Svazek obcí Drahanská vrchovina - rozvaha 29.03.2023 30.06.2024 87.94 KB OÚ Rozstání
Svazek obcí Drahanská vrchovina - výkaz zisku a ztráty 29.03.2023 30.06.2024 68.86 KB OÚ Rozstání
Svazek obcí Drahanská vrchovina - závěrečný účet 29.03.2023 30.06.2024 398.25 KB OÚ Rozstání
Svazek obcí Drahanská vrchovina - zprava o výsledku přezkoumání hospodaření 2022 29.03.2023 30.06.2024 2.91 MB OÚ Rozstání
Svazek obcí Drahanská vrchovina - FIN 2_12M 29.03.2023 30.06.2024 130.69 KB OÚ Rozstání
Svazek obcí Drahanská vrchovina - příloha 29.03.2023 30.06.2024 82.66 KB OÚ Rozstání
Mikroregion Protivanovsko - návrh závěrečného účtu 03.03.2023 30.06.2023 457.64 KB OÚ Rozstání
Mikroregion Protivanovsko - příloha 03.03.2023 30.06.2023 82.17 KB OÚ Rozstání
Mikroregion Protivanovsko - rozvaha 03.03.2023 30.06.2023 87.08 KB OÚ Rozstání
Mikroregion Protivanovsko - výkaz zisku a ztráty 03.03.2023 30.06.2023 68.14 KB OÚ Rozstání
Mikroregion Protivanovsko - zpráva o výsledku hospodaření 03.03.2023 30.06.2023 2.44 MB OÚ Rozstání
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí v katastru obce 27.02.2023 01.01.2024 193.08 KB OÚ Rozstání
Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru obce - informační materiál ÚZSVM 27.02.2023 01.01.2024 741.69 KB OÚ Rozstání
Rozpočet obce na rok 2023 14.12.2022 31.12.2023 280.57 KB OÚ Rozstání
Obecně závazná vyhláška 1/2023 o místní poplatku za systém odpadového hospodářství 14.12.2022 31.12.2023 1.52 MB OÚ Rozstání
Svazek Drahanská vrchovina - oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů 02.12.2022 31.12.2026 248.21 KB OÚ Rozstání
Svazek Drahanská vrchovina - schválený rozpočet 2023 02.12.2022 31.03.2024 1.01 MB OÚ Rozstání
Mikroregion Protivanovsko - schválený rozpočet 2023 01.12.2022 31.03.2024 52.71 KB OÚ Rozstání
Vodné na rok 2023 30.11.2022 31.12.2023 1.23 MB OÚ Rozstání
Stočné na rok 2023 30.11.2022 31.12.2023 229.98 KB OÚ Rozstání

Stránky

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu