Škola Rozstání

Svazek obcí Drahanská vrchovina

Mikroregion PROTIVANOVSKO

Aktuality

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice

hledá vhodného kandidáta (-tku) na pracovní místo:

OBSLUHA SKUPINOVÉHO VODOVODU / MONTÉR VODOVODŮ

Charakter práce:

Společnost MS-promo engineering s.r.o. do června 2026 zajišťujeme kurzy osobního rozvoje, rekvalifikace, financování dotovaného pracovního místa (po dobu 6 měsíců) osobám starším 55 let registrovaným na úřade práce a nebo mající status zájemce o práci v Olomouckém kraji.

Tímto opět apeluji na vás všechny, jako uživatele splaškové kanalizace, aby jste do záchodů nesplachovali, co tam nepatří (vlhčené ubrousky, zbytky jídel, oleje, tuky, vložky, tampony...). V neděli 4.2. ve 14 hodin opět došlo k ucpání výtlaku do čistírny odpadních vod. Opět bylo nutné povolat k pročištění naše hasiče - technická pomoc. Čištění kanalizace a odčerpávání nahromaděných splašků zabralo dvě hodiny.

  •  nabízí práci pro profesi lakýrník do mokré lakovny.
  • nabízí práci pro profesi svařeč CO2 – zámečník, především pro svařování kovových palet.

Po zkušební době lze získat pracovní poměr na dobu neurčitou. Bližší informace na tel.: 603 230 791 nebo emailu: nesrsta@tauro.cz, info@t

Vážený pane starosto,

děkujeme za Vaši spolupráci při Tříkrálové sbírce 2024, která probíhala v období 1. – 14. ledna 2024. Děkujeme také všem Vašim zaměstnancům, kteří spolupracovali při realizaci sbírky, vedoucím tříkrálových skupinek, koledníčkům a samozřejmě dárcům.

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2024 v prostějovském děkanátu činí 1 500 862,- Kč.

Z nové sbírky plánujeme:

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu