Škola Rozstání

Opět ucpaná kanalizace

Vážení spoluobčané, doufám, že jste si prosluněný, poslední červnový víkend dostatečně užili. Já a obecní zaměstnanci nikoli…Opět došlo k ucpání tlakové kanalizace mezi čerpacími stanicemi a čistírnou odpadních vod. Od čtvrtečního odpoledne jsme se snažili potrubí zprůchodnit. Po provedení proplachu do večerních hodin se zdálo, že se nám to podařilo. Kanalizace fungovala. Bohužel jen do pátečních 14:00, kdy čerpadla opět hlásila vysoké hladiny. V pátek od 14 do 18:00 probíhaly práce na odstranění, avšak neúspěšně a bylo nutné čerpadla odstavit. V sobotu od 9:00 do 21:00 proběhlo vyčištění čerpací stanice u č.p. 99 a pokus zprůchodnit potrubí do ČOV. Po odzkoušení všech variant, bez valného úspěchu, jsem přizval specializovanou firmu na čištění kanalizace SEZAKO z Prostějova. Jejich příjezd v 17:00 mi dával naději, že v sobotu kanalizaci zprovozníme. Bohužel z důvodů velké vzdálenosti mezi šachtami a osazených pravoúhlých kolen se ani specializované firmě kanalizaci vyčistit nepodařilo. Sobotní pokusy o pročištění jsme ukončili v 21:30. Navíc došlo k ucpání i druhé přečerpávací stanice u zahradnictví. Po konzultaci se Sezakem, jsme v neděli museli rozebrat šroubení v jednotlivých šachtách, mezi čerpacími stanicemi a ČOV a pokusit se tlakem vody z hasičské cisterny tyto jednotlivé úseky pročistit. Věřte mi opravdu krásná neděle. Nasazení čtyř lidí od 9 hodin opět do 21 hodin, ale podařilo se. A co, že byl ten důvod ucpání? Jak jinak než nezodpovědnost uživatelů. V potrubí opět naházené vlhčené ubrousky, vložky, aplikátor wc vůně, slupky od banánů, úlomky potrubí kanalizace vnitřních a vnějších rozvodů (potrubí KG a HT), sražené tuky a jako bonus kámen o velikosti sevřené dlaně, který tlakovou kanalizaci o dimenzi 100mm zneprůchodnil úplně. A tak se ptám, proč stále dokola upozorňujeme, co do kanalizace nepatří? Jsou ti lidé hloupí, nezodpovědní, nebo jen líní. Dělají to úmyslně? Opravdu tomu nerozumím. Přál bych si, aby alespoň jednou si uspali tímto odpadem vlastní rozvod a museli si jej vyčistit sami. Jelikož trávit slunečný víkend v kanalizačních šachtách je opravdu to poslední, co bych vám přál. V příloze naleznete pár fotek, co vše se dá v kanalizaci najít. Je asi zbytečné zacházet do detailů kolik nás zprůchodnění kanalizace během čtyř dnů stálo, ale věřte, že tyto náklady se opět negativně promítnou do ceny stočného na příští rok.

Opakování matka moudrosti: kam s odpadem, co byl v kanalizaci….

Vlhčené ubrousky – komunální odpad, vložky – komunální odpad, slupky od banánů – bioodpad, úlomky potrubí – plasty, kamení – suť, hadry – komunální odpad, aplikátor vůně do WC – plast, tuk a olej – slejte do pet lahve a odneste do kontejneru

Je to opravdu tak složité?

Závěrem vás žádám o zodpovědné chování a nevyhazujte do kanalizace co tam nepatří.

Ing. Petr Kraus – starosta obce

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu