Škola Rozstání

Svazek obcí Drahanská vrchovina

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Mikroregion PROTIVANOVSKO

Nezodpovědnost jedinců vedoucí k nárůstu poplatků

 

Kontejner na pneu je snad jasný pojem, co do něj patří. Proto je mi hrozně líto jedince, který toto nechápe. Zbytky plastového bazénu a polystyrén, opravdu nejsou stejného složení jako pneumatiky, kdo toto nechápe? Na to, že jsem někdo dá pneumatiky i s ocelovým diskem, jsem si zvykl, bohužel. Jaké jsou dopady takového jednání? 1. Zvyšující se poplatky za likvidaci odpadu. 2. Snižující se moje ochota objednávat kontejnery na obec a ještě je umístit na veřejně přístupné místo. Obec vychází vstříc a chce pomoci v odvozu a likvidaci odpadu, ale tyto případy mne odrazují a dopadají na všechny občany. Následně pak zavádíme opatření, jako kontejnery uzavřené v areálu Agra, hlídané zaměstnanci obce. Obec nemá povinnost kontejnery přistavovat, je to služba pro vás všechny. Je to tak složité pochopit, že pokud se v kontejneru objeví jiný odpad, než pro který je určen, musí se tento odpad separovat a tuto činnost si svozová firma nechává královsky zaplatit. Zbytečné výdaje obce navíc, které se promítnou do poplatků. Tomu předcházíme tím, že obecní zaměstnanci vytřídili tento odpad z kontejneru, a ještě jej musíme zlikvidovat. V příloze fotografie z kontejneru na pneumatiky.

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu