Škola Rozstání

Svazek obcí Drahanská vrchovina

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Mikroregion PROTIVANOVSKO

Zákaz vstupu do lesů Vojenského prostoru

Vojenský lesní úřad vydal, podle ustanovení § 19 odst. 4 lesního zákona, na části lesního hospodářského celku Žárovice, zákaz vstupu do lesů v období od 15. července 2024 do 15. září 2024, a to z důvodu těžby po větrné a bouřkové kalamitě. V zájmu zajištění ochrany života, zdraví a majetku je nutné tento zákaz bezvýhradně respektovat.
Zákaz platí také pro cyklostezku Repešský žleb a všechny dotčené dočasně zpřístupněné plochy.
 
Na ostatních částech vojenského újezdu Březina není zatím  nutné vydávat striktní zákaz vstupu, nicméně pohyb v lesích vyžaduje zvýšenou opatrnost z důvodu narušených kmenů stromů po bouřkové činnosti v měsíci červnu 2024.
Újezdní úřad Březina, proto vyzývá všechny osoby vstupující na území újezdu, aby nevstupovaly za označené plochy se zákazem vstupu a byly maximálně opatrní při pohybu v dočasně zpřístupněných plochách, případně v prostoru ve kterém se pohybují na základě platného povolení.
 
Rozsah zákazu vstupu je zobrazen v příloze.
PřílohaVelikost
PDF icon mapazakazuvstupudolesa.pdf707.03 KB
Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu