Úřední deska a dokumenty OÚ

Položka Vystaveno Staženo Velikost Vydal
Návrh závěrečného účtu obce Rozstání 2021 12.05.2022 30.06.2023 3.33 MB OÚ Rozstání
Oznámení o zveřejnění dokumentů - obec Rozstání 12.05.2022 30.06.2023 306.68 KB OÚ Rozstání
Zpráva o výsledku přezkoumání-Mikroregion Protivanovsko 28.04.2022 30.06.2023 2.65 MB OÚ Rozstání
Výkaz FIN 2021 - Mikroregion Protivanovsko 28.04.2022 30.06.2023 126.4 KB OÚ Rozstání
Schválený závěrečný účet 2021-Mikroregion Protivanovsko 28.04.2022 30.06.2023 1.88 MB OÚ Rozstání
Příloha 2021-Mikroregion Protivanovsko 28.04.2022 30.06.2023 84.27 KB OÚ Rozstání
Rozvaha 2021-Mikroregion Protivanovsko 28.04.2022 30.06.2023 86.88 KB OÚ Rozstání
Výkaz zisku a ztrát 2021-Mikroregion Protivanovsko 28.04.2022 30.06.2023 68.28 KB OÚ Rozstání
Porovnání všech položek výpočtu cen pro stočné za rok 2021 25.04.2022 31.12.2022 1.38 MB OÚ Rozstání
Pořizování digitální technické mapy Olomouckého kraje - informace 13.04.2022 31.12.2024 298.5 KB OÚ Rozstání
Solidární příspěvek - Úřad práce 12.04.2022 31.12.2022 174.42 KB OÚ Rozstání
Přezkoumání Mikroregion Protivanovsko - návrh 28.03.2022 30.06.2023 2.65 MB OÚ Rozstání
Závěrečný účet 2021-Mikroregion Protivanovsko - návrh 28.03.2022 30.06.2023 540.99 KB OÚ Rozstání
Rozvaha 2021-Mikroregion Protivanovsko - návrh 28.03.2022 30.06.2023 86.88 KB OÚ Rozstání
Výkaz zisku a ztrát Mikroregion Protivanovsko - návrh 28.03.2022 30.06.2023 68.28 KB OÚ Rozstání
Příloha ke 31.12.2021 - Mikroregion Protivanovsko - návrh 28.03.2022 30.06.2023 84.27 KB OÚ Rozstání
Výkaz FIN 2021 - Mikroregion Protivanovsko - návrh 28.03.2022 30.06.2023 126.4 KB OÚ Rozstání
Schválený rozpočet obce na rok 2022 03.01.2022 31.12.2022 16.97 KB OÚ Rozstání
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024 03.01.2022 31.12.2024 70 KB OÚ Rozstání
Oznámení o zveřejnění dokumentů 15.12.2021 31.12.2022 306.71 KB OÚ Rozstání

Stránky

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu