Úřední deska a dokumenty OÚ

Položka Vystaveno Staženo Velikost Vydal
ZŠ a MŠ Rozstání - rozvaha k 31.12.2022 22.05.2023 31.12.2023 951.93 KB OÚ Rozstání
ZŠ a MŠ Rozstání - příloha k 31.12.2022 22.05.2023 31.12.2023 2.96 MB OÚ Rozstání
Oznámení o zveřejnění dokumentů 22.05.2023 31.12.2023 309.26 KB OÚ Rozstání
Návrh závěrečného účtu obce Rozstání - rok 2022 22.05.2023 31.12.2023 3.37 MB OÚ Rozstání
Střednědobý rozpočtový výhled obce Rozstání na roky 2025-2026 16.05.2023 31.12.2026 147.86 KB OÚ Rozstání
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 10.05.2023 30.06.2024 507.06 KB OÚ Rozstání
Mikroregion Protivanovsko - schválený závěrečný účet za rok 2022 11.04.2023 30.06.2024 458.63 KB OÚ Rozstání
Mikroregion Protivanovsko - příloha k 31.12.2022 11.04.2023 30.06.2024 82.17 KB OÚ Rozstání
Mikroregion Protivanovsko - rozvaha k 31.12.2022 11.04.2023 30.06.2024 87.08 KB OÚ Rozstání
Mikroregion Protivanovsko - výkaz FIN k 31.12.2022 11.04.2023 30.06.2024 124.88 KB OÚ Rozstání
Mikroregion Protivanovsko - výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022 11.04.2023 30.06.2024 68.14 KB OÚ Rozstání
Mikroregion Protivanovsko - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 11.04.2023 30.06.2024 2.44 MB OÚ Rozstání
Svazek obcí Drahanská vrchovina - závěrečný účet 29.03.2023 30.06.2024 398.25 KB OÚ Rozstání
Svazek obcí Drahanská vrchovina - zprava o výsledku přezkoumání hospodaření 2022 29.03.2023 30.06.2024 2.91 MB OÚ Rozstání
Svazek obcí Drahanská vrchovina - FIN 2_12M 29.03.2023 30.06.2024 130.69 KB OÚ Rozstání
Svazek obcí Drahanská vrchovina - příloha 29.03.2023 30.06.2024 82.66 KB OÚ Rozstání
Svazek obcí Drahanská vrchovina - rozvaha 29.03.2023 30.06.2024 87.94 KB OÚ Rozstání
Svazek obcí Drahanská vrchovina - výkaz zisku a ztráty 29.03.2023 30.06.2024 68.86 KB OÚ Rozstání
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí v katastru obce 27.02.2023 01.01.2024 193.08 KB OÚ Rozstání
Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru obce - informační materiál ÚZSVM 27.02.2023 01.01.2024 741.69 KB OÚ Rozstání

Stránky

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu