Nový vzhled webových stránek obce ROZSTÁNÍ

Byla provedena aktualizace vzhledu webových stránek obce Rozstání, aby byly v souladu se zákonem č. 99/2019Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016.

Z tohoto důvodu také žádáme spoluobčany, pokud budou zasílat nějaké akce či příspěvky na zveřejnění, aby nepoužívali u textů formu obrázků (jpg) a pdf formát 
Náměty a připomínky posílejte na následující mail.

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu