Škola Rozstání

Svazek obcí Drahanská vrchovina

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Mikroregion PROTIVANOVSKO

Hlášení OÚ dne 14.09.2023

1. Camping Baldovec vyhlašuje mimořádnou brigádu 20. září na úklid chatek v areálu

    Campingu. Kdo má o brigádu zájem,  může se přihlásit na čísle tel. 606 744 265.

    Odměna bude vyplacena ihned na místě v hotovosti.

2. Za Obecní úřad v Rozstání Vás zve zastupitel obce Aleš Kolář k účasti na pravidelné

    akci Ukliďme Česko a ukliďme Rozstání a Baldovec před hodami, která proběhne tuto sobotu

   16. září 2023. Úklid bude probíhat individuálně nebo v rámci rodinné procházky. Pytle na

   odpadky si můžete vyzvednout v Rozstání před sokolovnou, před prodejnou COOP, u  

   tenisových kurtů a v Baldovci na zastávce autobusu na točně. Naplněné a řádně zavázané pytle

   prosím ponechte na těchto místech. Děkuji všem dobrovolníkům, kterým není lhostejné

   nejbližší okolí a příroda naší obce.

 3. „Vinařství Holánek“ přijede ve čtvrtek 14. 9.2023 s pojízdnou vinotékou. Tento  

    týden nabízí bílý burčák za 80-90 Kč/ litr a červený burčák za 100–110 Kč/ litr.  

    Vinotéka bude stát od 15:40 - 15:50 Před OÚ."

 4. Upozorňujeme občany, že v sobotu 16.9.2023 u Nového i Starého rybníka bude

    probíhat v době od 8:00 do 13:00 hon na kačeny. Žádáme, aby v dopoledních

    hodinách do těchto prostorů lidé nevstupovali, popřípadě dbali pokynů členů

    Mysliveckého spolku a zvýšené opatrnosti.

 5. Zahradnictví Kolmačka Lipovec nabízí - macešky a mini macešky v různých

    barvách, rostlé chrysanthémy v květináčích, vřesy též v různých barvách, jahody,

    dýně, substráty, hnojiva, okrasné dřeviny, stáčená vína.

 6 . Sdružení kominíků a topenářů bude provádět v naší obci v úterý 26.9. 2023

   požadované kontroly a čištění komínů dle zákonu č. 34/2016 Sb. za 450 Kč, čištění

   plynových kotlů za 450 Kč a revize kotlů na tuhá paliva za 1 100 Kč. Dále nabízí

   vložkování a frézování komínů. Zájemci se mohou objednat na telefonním čísle:

   608 748 989.

7. Na obecním úřadě je možnost zakoupit si popelnice. Plechová pozinkovaná 110 l za

   1270 Kč, plastová černá 120 l za 900 Kč

 8.Stočné za rok 2023 je ve výši 2319,- Kč/osoba, platit lze na účet 115-

   279500247/0100. Dále poplatek za odvoz odpadu je výši 500,- Kč na osobu na účet

   620701/0100 a ještě poplatek ze psa ve výši 50,- Kč také na účet 620701/0100.   

   Variabilní symbol – číslo popisné rodinného domu.

PřílohaVelikost
PDF icon 14092023hlaseni1492023.pdf425.03 KB
Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu