VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ dne 12. 3. 2011

Po delší odmlce proběhly v obřadní místnosti obecního úřadu Rozstání malé slavnosti vítání občánků narozených v roce 2010. Paní Marie Kašpárková, předsedkyně sociální komise, představila panu Josefu Jančíkovi, zástupci starosty obce a všem přítomným Jana Matušku s rodiči Radkem Matuškem a Lucií Vašíčkovou, Klárku Ježkovou s rodiči Jaroslavem a Magdou Ježkovými, Lukáše Šlezingera s rodiči Michalem Šlezingerem a Magdalenou Hořavovou, Anetku Bezděkovou s rodiči Radimem Bezděkem a Janou Sedlákovou a Karolínku Pírkovou s rodiči Bohdanem a Hanou Pírkovými.

Zástupce starosty  po krátkém proslovu přivítal děti mezi nás spoluobčany obce Rozstání,  popřál rodičům hodně trpělivosti při výchově a požádal je k podpisu do pamětní knihy. Fotografoval a  o digitální záznam se postaral pan Vladimír Lessy. Slavnost doplnily kulturním vystoupením a výzdobou s krásnými obrázky děti ze základní školy pod vedením pedagogického sboru v čele s paní ředitelkou Miluškou Vystavělovou. Na závěr dostaly děti pamětní list, dárečky a maminky kytičku.

 

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu