Aktuality

Kybernetická kriminalita v Olomouckém kraji stoupá. Jedná se hlavně o podvodné telefonáty, kdy pachatelé dokáží napodobit jakékoliv telefonní číslo, tedy i infolinku vaší banky a díky tomu jsou tvrzení podvodníků velmi věrohodná. Statutární město Prostějov a Policie české republiky Vás zve na besedu, která se bude týkat současných trendů podvodníků, kteří ke své nekalé činnosti využívají moderní komunikační technologie. Přijďte zjistit, jak těmto podvodníkům nenaletět a jak se v případě takové situace zachovat.

Úsporná opatření mohou pomoci domácnostem, podnikům i obcím omezit dopady vysokých cen energií. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nabízí možnost si nechat zdarma v této oblasti poradit. Tuto službu poskytují kvalifikovaní energetičtí odborníci sdružení pod značku EKIS. Jejich služby navíc MPO nově rozšiřuje tak, aby tito konzultanti mohli po domluvě s představiteli obcí vyjet přímo za občany, a rady ohledně energií tak poskytovat na více místech po celé republice.

Od dnešního dne, je z důvodů nízkých teplot, zastavena voda na novém i starém hřbitově.

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.
Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.
Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.

V příloze naleznete plakát – upozornění, kterým chceme společnost EG.D. informovat o nezbytných opatřeních v případě, že se na vašem pozemku nachází zařízení distribuční soustavy.

V případech, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin v rozsahu a v termínu uvedeném na plakátu, mohou zaměstnanci společnosti EG.D. anebo jiné pověřené osoby na základě plné moci následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin provést vlastními prostředky.

Děkuji všem voličům za účast a zvoleným zastupitelům přeji hodně elánu do práce.
Aleš Kolář, místostarosta

Stránky

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu