Úřední deska a dokumenty OÚ

Položka Vystaveno Staženo Velikost Vydal
Rozpočtové opatření č. 1 2022 - Mikroregion Protivanovsko 30.05.2022 31.12.2022 50.25 KB OÚ Rozstání
Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřej. řízení o Územním plánu Rozstání 23.05.2022 08.07.2022 1.39 MB OÚ Rozstání
Výkaz zisku a ztrát 2021 - ZŠ 12.05.2022 30.06.2023 321.9 KB OÚ Rozstání
Zpráva o výsledku přezkoumání obce Rozstání za rok 2021 12.05.2022 30.06.2023 4.75 MB OÚ Rozstání
Rozvaha obce Rozstání za rok 2021 12.05.2022 30.06.2023 336.59 KB OÚ Rozstání
Výkaz zisku a ztrát obce Rozstání za rok 2021 12.05.2022 30.06.2023 325.43 KB OÚ Rozstání
Výkaz Fin 2021 - obec Rozstání 12.05.2022 30.06.2023 333.62 KB OÚ Rozstání
Příloha obce Rozstání za rok 2021 12.05.2022 30.06.2023 457.07 KB OÚ Rozstání
Návrh závěrečného účtu obce Rozstání 2021 12.05.2022 30.06.2023 3.33 MB OÚ Rozstání
Oznámení o zveřejnění dokumentů - obec Rozstání 12.05.2022 30.06.2023 306.68 KB OÚ Rozstání
Rozvaha ZŚ v Rozstání - rok 2021 12.05.2022 30.06.2023 331.61 KB OÚ Rozstání
Příloha 12 2021 - ZŠ 12.05.2022 30.06.2023 465.59 KB OÚ Rozstání
Výkaz FIN 2021 - Mikroregion Protivanovsko 28.04.2022 30.06.2023 126.4 KB OÚ Rozstání
Schválený závěrečný účet 2021-Mikroregion Protivanovsko 28.04.2022 30.06.2023 1.88 MB OÚ Rozstání
Příloha 2021-Mikroregion Protivanovsko 28.04.2022 30.06.2023 84.27 KB OÚ Rozstání
Rozvaha 2021-Mikroregion Protivanovsko 28.04.2022 30.06.2023 86.88 KB OÚ Rozstání
Výkaz zisku a ztrát 2021-Mikroregion Protivanovsko 28.04.2022 30.06.2023 68.28 KB OÚ Rozstání
Zpráva o výsledku přezkoumání-Mikroregion Protivanovsko 28.04.2022 30.06.2023 2.65 MB OÚ Rozstání
Porovnání všech položek výpočtu cen pro stočné za rok 2021 25.04.2022 31.12.2022 1.38 MB OÚ Rozstání
Pořizování digitální technické mapy Olomouckého kraje - informace 13.04.2022 31.12.2024 298.5 KB OÚ Rozstání

Stránky

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu