Škola Rozstání

Svazek obcí Drahanská vrchovina

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Mikroregion PROTIVANOVSKO

Pravidla pro napouštění bazénů z vodovodu po 1.7.2024

Vážení odběratelé,
od 1.7.2024 se stává provozovatelem vodovodu ve vaší obci VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice (VAS). Od tohoto data bude zahájeno i zvýšení dispečerského dohledu nad vodovodní sítí. Cílem tohoto dohledu je mj. snížení ztrát vody z veřejného vodovodu a tím i snížení nákladů na jeho provoz. Systém je založen na sledování a pravidelném vyhodnocování minimálních nočních odtoků z vodojemu do spotřebiště k odběratelům.


Napouštění bazénů z veřejného vodovodu je možné za dodržení následujících podmínek:


- majitel nemovitosti nejprve zavolá na vodárenský dispečink VAS, tel. 734 692 777, a pokud dispečer vyhodnotí jako možné, lze napustit přes vodovodní přípojku max 5m3/přípojku a den.
- dopuštění bazénu je možné opakovat i další den, ale opět po výslovném povolení z vodárenského dispečinku.
- doporučený průtok je cca 0,5 l/s (tj. 1,8 m3/hod.). Při dodržování tohoto maximálního průtoku nedojde k zakalení vody ve veřejném vodovodu Vám, ani ostatním odběratelům.
- odběr prosím neprovádějte v časech mezi 0:00 až 3:00, kdy probíhá vyhodnocování minimálních průtoků. Na odběrných místech vašeho vodovodu (skupinový vodovod Drahanská vrchovina) je z provozních důvodů nejvhodnější doba pro napouštění bazénů mezi 20:00 – 00:00 hodinou.
- v případě zhoršení situace na vodovodu Vám bude volat dispečer zpět se žádostí o zastavení napouštění bazénu.
- odběr vody jiným způsobem, např. z požárních hydrantů není možný.


Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách:
https://vodarenska.cz/napousteni-bazenu/


Děkujeme Vám za dodržování těchto pravidel, která slouží zejm. k hospodárnému provozování Vašeho veřejného vodovodu.

PřílohaVelikost
PDF icon pravidlanapoustenibazenudv.pdf294.78 KB
Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu