Škola Rozstání

Hlášení OÚ

Hlášení OÚ dne 16.11.2022

 

1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v listopadu se objíždí
24.11.2022 od 8 -22.00


2. Z důvodu reorganizace firmy Respono bude svoz prováděn v sudé týdny.
Další ve středu 16.11.. 2022, další 30.11.2022. Termíny svozu nápojového
kartonu: 9.12. 2022.


3. Každou středu k nám přijede pojízdná prodejna s chlazeným kuřecím masem.
Do Baldovce v 15.00 ho a do Rozstání v 15.10 hod.


4. Vinařství Holánek přijede ve čtvrtek 17.11. 2022 s pojízdnou vinotékou. Přiveze kvalitní
sudová a lahvová vína. . Vinotéka bude jezdit jednou za týden a bude stát od 15:40 - 15:50
před OÚ."


5. Zahradnictví Kolmačka Lipovec nabízí macešky i mini macešky, jahody, chryzantémy
malé i velké v různých barvách. Dále přijímá objednávky na dušičkovou vazbu na čísle tel.
516445164.


6. Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 17.11.. v 11:00 hod. prodávat: mladé kuřice za
200 Kč/ks, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat
králičí kožky - cena 15 Kč/ks.


7. Kovošrot Dolák oznamuje, že poslední výkup proběhne 29.11.2022

Hlášení OÚ dne 28.10.2022

 

 1.    Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že  v říjnu se  neobjíždí .
 2.    Z důvodu reorganizace firmy Respono bude svoz prováděn v sudé týdny. Další ve středu 2.11.. 2022, další 16.11.2022. Termíny svozu nápojového kartonu:  9.12. 2022.

 3..   Starosta obce svolává  zasedání zastupitelstva obce Rozstání, které se koná v pátek 4.11..2022 v 18 hodin. Na programu jsou následující body: zahájení, rozpočtové opatření, limit starosty na samostatná roz.opatření, jednací řád, volba výborů, volba člena školské rad, volba zástupců obce do svazku obcí a mikroregionu, odměny zastupitelstva obce, schválení podání žádosti o dotaci, diskuze a závěr..

 4.   Každou středu k nám přijede pojízdná prodejna s chlazeným kuřecím masem. Do Baldovce v 15.00 ho a do Rozstání v  15.10 hod.

5.    Vinařství Holánek přijede ve čtvrtek 27.10. 2022 s pojízdnou vinotékou. Přiveze kvalitní sudová a lahvová vína. . Vinotéka bude jezdit jednou za  týden a bude stát od 15:40 - 15:50 před OÚ."

6.    Zahradnictví Kolmačka Lipovec nabízí macešky i mini macešky, jahody, chryzantémy malé i velké v různých barvách. Dále přijímá objednávky na dušičkovou vazbu na čísle tel. 516445164.

 7.     V sobotu 29.10.  proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení. Sbírat se budou baterie všeho druhu, akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční prostředky,čistící prostředky, čistící prostředky na okna, podlahy odpad a WC, ale také zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií, vyjetý motorový a převodový olej. Z elektrozařízení – chladničky, pračky,sporáky, vysavače, vrtačky,mikrovlnné trouby, myčky, žehličky, fritovací hrnce, pily, el. sekačky, televizory, počítače, tiskárny, rádia, videa, telefony, kopírky, kamery, elektrické hračky. Sběr proběhne v sobotu 29. října v Rozstání od 8 – 8.30 u obecního úřadu. V Baldovci od 9 – 9.15 u zrcadla. Prosíme občany, aby na plechovky nebo kanystry napsali o jaký nebezpečný odpad se jedná a všechno musí být v uzavřených nádobách s víkem.  Jedná se pouze o zmíněné odpady, takže nenavážejte nic jiného, co do tohoto svozu nepatří, na to bude včas vyhlášen další termín. Dále žádáme občany, aby navezený odpad nepřehrabovali.

 8.    Ve čtvrtek 27. 10. bude v obci přistaven kontejner na objemový odpad, do kterého mohou občané vyhodit koberce,lino a další nepotřebné věci. V Baldovci bude přistaven u zrcadla.Odvezen bude v pondělí 31.10. 2022

 9.    Drůbežárna Prace bude v pátek 4.11..2022  v 11:00 hod. prodávat: roční slepice, mladé kuřice a chovné kohouty, krůty, brojlerová kuřata, káčata a housata, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky - cena 15 Kč/ks.

Hlášení OÚ dne 18.10.2022

1.   Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že  v říjnu se  neobjíždí .

2.   Z důvodu reorganizace firmy Respono bude svoz prováděn v sudé týdny. Další ve středu 19.10. 2022, další 2.11.2022. Termíny svozu nápojového kartonu:  9.12. 2022.

3.   Zahradnictví Ševčík bude v úterý 25.10. 2022 v 16 hodin prodávat před obecním úřadem macešky všech barev, chryzantémy, kytice lesní nebo s umělými květy a další zboží.

4.   Starosta obce svolává ustavující zasedání zastupitelstva obce Rozstání, které se koná v pátek 21.10.2022 v 18 hodin. Na programu jsou následující body: zahájení, složení slibu členů zastupitelstva, schválení programu, určení zapisovatele, schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu, volba starosty obce, volba místostarosty obce, diskuse a závěr.

5.   Každou středu k nám přijede pojízdná prodejna s chlazeným kuřecím masem. Do Baldovce v 15.00 ho a do Rozstání v  15.10 hod.

6.   Vinařství Holánek přijede ve čtvrtek 20.10. 2022 s pojízdnou vinotékou. Přiveze kvalitní sudová a lahvová vína. . Vinotéka bude jezdit jednou za  týden a bude stát od 15:40 - 15:50 před OÚ."

7.   Zahradnictví Kolmačka Lipovec nabízí macešky i mini macešky, jahody, chryzantémy malé i velké v různých barvách. Dále přijímá objednávky na dušičkovou vazbu na čísle tel. 516445164.

8.   Ve středu 19.10.2022 bude v Rozstání i v Baldovci vypnuta elektrika, a to od 7.30. – 14.30 hod.

9.   V sobotu 29.10.  proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení. Sbírat se budou baterie všeho druhu, akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční prostředky,čistící prostředky, čistící prostředky na okna, podlahy odpad a WC, ale také zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií, vyjetý motorový a převodový olej. Z elektrozařízení – chladničky, pračky,sporáky, vysavače, vrtačky,mikrovlnné trouby, myčky, žehličky, fritovací hrnce, pily, el. sekačky, televizory, počítače, tiskárny, rádia, videa, telefony, kopírky, kamery, elektrické hračky. Sběr proběhne v sobotu 4. června v Rozstání od 8 – 8.30 u obecního úřadu. V Baldovci od 9 – 9.15 u zrcadla. Prosíme občany, aby na plechovky nebo kanystry napsali o jaký nebezpečný odpad se jedná a všechno musí být v uzavřených nádobách s víkem.  Jedná se pouze o zmíněné odpady, takže nenavážejte nic jiného, co do tohoto svozu nepatří, na to bude včas vyhlášen další termín. Dále žádáme občany, aby navezený odpad nepřehrabovali.

10. Ve čtvrtek 27. 10. bude v obci přistaven kontejner na objemový odpad, do kterého mohou občané vyhodit koberce,lino a další nepotřebné věci. V Baldovci bude přistaven u zrcadla.Odvezen bude v pondělí 31.10. 202

Hlášení OÚ dne 13.10.2022

1.   Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že  v říjnu se  neobjíždí .

2.   Z důvodu reorganizace firmy Respono bude svoz prováděn v sudé týdny. Další ve středu 19.10. 2022, další 2.11.2022. Termíny svozu nápojového kartonu:  9.12. 2022.

3.   Zahradnictví Ševčík bude v úterý 25.10. 2022 v 16 hodin prodávat před obecním úřadem macešky všech barev, chryzantémy, kytice lesní nebo s umělými květy a další zboží.

4.   Každou středu k nám přijede pojízdná prodejna s chlazeným kuřecím masem. Do Baldovce v 15.00 ho a do Rozstání v  15.10 hod.

5.   Vinařství Holánek přijede ve čtvrtek 13.10. 2022 s pojízdnou vinotékou. Přiveze kvalitní sudová a lahvová vína. . Vinotéka bude jezdit jednou za  týden a bude stát od 15:40 - 15:50 před OÚ.

6.   Zubní lékařka MUDr. Dadáková oznamuje, že od pondělí 10.10. do pátku 14.10. neordinuje. Zastupují ji MUDr. Zapletalová nebo MUDr. Turková v areálu nemocnice v Prostějově.

7.   Zahradnictví Kolmačka Lipovec nabízí macešky i mini macešky, jahody, chryzantémy malé i velké v různých barvách. Dále přijímá objednávky na dušičkovou vazbu na čísle tel. 516445164.

8.   Nikol-drůbež nabízí k prodeji : kuřice různých barev,chovné kohouty, krmné směsi a vitamíny, brambory na uskladnění červené i žluté, cibule žlutá i červená  na uskladnění, česnek konzumní i sadbový, krouhané zelí,hlavkové zelí,ořechy. Brambory:Belana žluté, Rosara červené. Datum: 16.10.2022, 14:00 - 14:15 Rozstání- u OÚ 14:15 - 14:30 Baldovec- na rozcestí 

9.   V sobotu 29.10.  proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení. Sbírat se budou baterie všeho druhu, akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční prostředky,čistící prostředky, čistící prostředky na okna, podlahy odpad a WC, ale také zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií, vyjetý motorový a převodový olej. Z elektrozařízení – chladničky, pračky,sporáky, vysavače, vrtačky,mikrovlnné trouby, myčky, žehličky, fritovací hrnce, pily, el. sekačky, televizory, počítače, tiskárny, rádia, videa, telefony, kopírky, kamery, elektrické hračky. Sběr proběhne v sobotu 4. června v Rozstání od 8 – 8.30 u obecního úřadu. V Baldovci od 9 – 9.15 u zrcadla. Prosíme občany, aby na plechovky nebo kanystry napsali o jaký nebezpečný odpad se jedná a všechno musí být v uzavřených nádobách s víkem.  Jedná se pouze o zmíněné odpady, takže nenavážejte nic jiného, co do tohoto svozu nepatří, na to bude včas vyhlášen další termín. Dále žádáme občany, aby navezený odpad nepřehrabovali.

10. Ve čtvrtek 27. 10. bude v obci přistaven kontejner na objemový odpad, do kterého mohou občané vyhodit koberce,lino a další nepotřebné věci. V Baldovci bude přistaven u zrcadla.Odvezen bude v pondělí 31.10. 202

 

Hlášení OÚ dne 06.10.2022
 1.    Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že  v září se již neobjíždí .
 2.    Z důvodu reorganizace firmy Respono bude svoz prováděn v sudé týdny. Další ve středu 19.10. 2022, další 2.11.2022. Termíny svozu nápojového kartonu:  9.12. 2022.

 3.   OSSZ oznamuje, že od 4. 10.2022 do úterý 11.10.2022 bude okresní správa správa soc.zabezpečení z důvodu stěhování uzavřena. Otevřeno bude 12. 10. 2022 na pracovišti Plumlovská 36 Prostějov.

 4.   Zahradnictví Ševčík bude v úterý 25.10. 2022 v 16 hodin prodávat před obecním úřadem macešky všech barev, chryzantémy, kytice lesní nebo s umělými květy a další zboží.

 5.   Každou středu k nám přijede pojízdná prodejna s chlazeným kuřecím masem. Do Baldovce v 15.00 ho a do Rozstání v  15.10 hod.

 6.   Vinařství Holánek přijede ve čtvrtek 6.10. 2022 s pojízdnou vinotékou. Přiveze kvalitní sudová a lahvová vína. Tento týden bude v prodeji i červený burčák. Vinotéka bude jezdit jednou za  týden a bude stát od 15:40 - 15:50 před OÚ."

 7.   Firma JURIGA z Troskotovic bude v neděli 9. 10.  v 17:00 hodin u OÚ prodávatbrambory na uskladnění - 25 kg za 250 Kč a cibuli -  10 kg za 150 Kč.

 8.   Drůbežárna Prace bude ve středu 12. 10. 2022  v 11:00 hod.  prodávat: roční slepice, mladé kuřice a kohouty, brojlerová kuřata, káčata a krůty, krmivo pro drůbež a králíky za 180 Kč, vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky - cena 15 Kč/ks.

 9.    Zubní lékařka MUDr. Dadáková oznamuje, že od pondělí 10.10. do pátku 14.10. neordinuje. Zastupují ji MUDr. Zapletalová nebo MUDr. Turková v areálu nemocnice v Prostějově.

10. Zahradnictví Kolmačka Lipovec nabízí macešky i mini macešky, jahody, chryzantémy malé i velké v různých barvách. Dále přijímá objednávky na dušičkovou vazbu na čísle tel. 516445164

 

 

 

 

 

 

 

Hlášení OÚ dne 21.09.2022
 1.    Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že  v září se již neobjíždí .
 2.    Z důvodu reorganizace firmy Respono bude svoz prováděn v sudé týdny. Další ve středu 21.9. 2022, další 5.10.2022. Termíny svozu nápojového kartonu:  30.9., 9.12. 2022.
 3.    OSSZ oznamuje, že od 4. 10.2022 do úterý 11.10.2022 bude okresní správa správa soc.zabezpečení . z důvodu stěhování uzavřena. Otevřeno bude 12. 10. 2022 na pracovišti Plumlovská 36 Prostějov.
 4.    Sbor dobrovolných hasičů Rozstání srdečně zve všechny občany na oslavy založení sboru. A to v sobotu 17.9. od 13,00 hodin se koná na hřišti soutěž v požárním sportu. Občerstvení zajištěno. Pro děti skákací hrad. SDH Rozstání postaví celkem 7 týmů, přijďte je povzbudit a podpořit.
 5.    Každou středu k nám přijede pojízdná prodejna s chlazeným kuřecím masem. Do Baldovce v 15.00 ho a do Rozstání v  15.10 hod.
 6.    Vinařství Holánek přijede ve čtvrtek 22.9. 2022 s pojízdnou vinotékou. Přiveze kvalitní sudová a lahvová vína. Tento týden bude v prodeji i burčák. Vinotéka bude jezdit jednou za dva týdny a bude stát od 15:40 - 15:50 před OÚ."
 7.     Drůbežárna Prace bude ve středu 28. září 2022  v 11:00 hod.  prodávat: roční slepice, mladé kuřice a kohouty, brojlerová kuřata, káčata a krůty, krmivo pro drůbež a králíky za 180 Kč, vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky - cena 15 Kč/ks.
 8.    Studénka Drůbež:   nabízí k prodeji : kuřice různých barev 23 týdnů ,chovné kohouty, krmné směsi a vitamíny, brambory na uskladnění červené i žluté, cibule na uskladnění, česnek konzumní i sadbový, ořechy. Brambory: Belana žluté 15kg/150kč Rosara červené 15kg/180kč. Datum: 24.9.2022 14:00 - 14:15 : Rozstání - u OÚ, 14:15 - 14:30 : Baldovec - na rozcestí
Hlášení OÚ dne 23.08.2022

 

 1.    Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že  v srpnu  se zatím neobjíždí.
 2.    Z důvodu reorganizace firmy Respono bude svoz prováděn v sudé týdny. Další ve středu 24.8. 2022, další  7.9.2022. Termíny svozu nápojového kartonu:  30.9., 9.12. 2022.
 3.    Mudr Blechta bude ve čtvrtek 25.8 ordinovat do 10 hod. a v pátek 26.8.2022 bude ordinace zavřena.
 4.   Upozorňujeme občany, že na základě Veřejné vyhlášky, vydané Odborem životního prostředí Prostějov se od dne 27.7. 2022 do 15.9. 2022 zakazuje odběr všech povrchových vod ze všech vodních toků a nádrží v celém správním území obce s rozšířenou působností Prostějov.   Zákaz odběru se vztahuje i na držitele platných povolení k odběru povrchové vody.   Je zakázáno odebírat vodu pro účely pro zemědělství, napájení zvířat, závlaha pozemků, zalévání zahrad a zeleně, napouštění bazénů a zásobníků vody, zásobování pozemků a objektů ve vlastnictví jednotlivých občanů, tedy domácností, užitkovou vodou, zálivky sportovišť, apod. Znění Veřejné vyhlášky je vyvěšeno na úřední desce  obecního úřadu.
 5.    Na základě veřejné vyhlášky odboru životního prostředí Prostějov bude od 12.9. – 14.9.2022 uzavřena honitba Niva a Bílý kříž z důvodu odstřelu srnčí zvěře střelnou zbraní. Veřejná vyhláška je vyvěšena na úřední desce obce Rozstání.
 6.    Každou středu k nám přijede pojízdná prodejna s chlazeným kuřecím masem. Do Baldovce v 15.00 ho a do Rozstání v  15.10 hod.
 7.    Vinařství Holánek přijede ve čtvrtek 25.8. 2022 s pojízdnou vinotékou. Přiveze kvalitní sudová a lahvová vína. Tento týden bude v prodeji i burčák. Vinotéka bude jezdit jednou za dva týdny a bude stát od 15:40 - 15:50 před OÚ."
 8.    Provozovatel elektrické energie oznamuje, že 24. – 26. 8. bude odečítat stavy elektroměrů všech společností.
Hlášení OÚ dne 01.07.2022
 1.    Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že  v červenci se zatím neobjíždí
 2.    Z důvodu reorganizace firmy Respono bude svoz prováděn v sudé týdny. Další ve středu 13.7. 2022, další  27.7. 2022. Termíny svozu nápojového kartonu:  30.9., 9.12. 2022.
 3.    Zahradnictví Kolmačka Lipovec oznamuje, že od 1.6. 2022 vyhlašuje 50 % slevy na veškeré balkonové květiny. Zároveň od 1.6. je změna pracovní doby po – pá od 8 – 17,    so -8 -11
 4.    MIS Protivanov bude odečítat stavy vodoměrů v Rozstání 7.7. – 13.7. 2022 a v Baldovci 6.7. – 8.7.2022.

  5.   Pošta bude 4.7. 2022 zavřena

 6.   Obecní úřad bude 4.7. 2022 zavřený

 7.   Vinařství Holánek přijede ve čtvrtek  30.6. 202 s pojízdnou vinotékou. Přiveze kvalitní moravská vína sudová i lahvová.   Vinotéka bude stát od 15.40 -15.50 hod před obecním úřadem.

  8.   Nikol Drůbež nabízí k prodeji : kuřice před snáškou, káčata ,husokáčata, housata, roční slepice,  chovné kohouty,  jatečné kohouty , krmné směsi a vitamíny. Datum: 6.7.202213:15 - 13:30 Rozstání- OÚ 13:30 - 13:45 Baldovec- na rozcestí 

  9.   Nikol Drůbež nabízí k prodeji : kuřice před snáškou, káčata ,husokáčata, housata, roční slepice,  chovné kohouty,  jatečné kohouty , krmné směsi a vitamíny. Datum: 9.7.2022 9.30 – 9.45 hod Rozstání- OÚ 9.45 – 10 Baldovec- na rozcestí 

 10. Mlékárna Otinoves hledá do výrobního provozu dělníky. Práce je vhodná pro muže i ženy. Nabízí: stálý pracovní poměr, odpovídající fin. ohodnocení, týden dovolené navíc, stravenky po 1 roce příspěvek 3 % na penzijní připojištění, čtvrtletní odměny a roční odměny. Kontakt odbyt@mot.cz nebo tel.582 395 033.

11. Mis Protivanov přijme zaměstnance na pozici provozní montér vodovodů, instalatér. Požadují vyučení v oboru, praxe vítána, řidičský průkaz sk.B. Nabízí služební vůz, služební telefon 25 dní dovolené, příspěvek na stravné ve výši 100,- Kč, dobré finanční ohodnocení. Práce na provozu vodovodů a kanalizace v obcích Drahanské vrchoviny. Nástup možný ihned. Kontakt Koudelková – tel. 724 279 000.

12. Agro Rozstání přijme do svého týmu kolegu na pozici traktorista. Požadují zájem o práci v zemědělství, řidičský průkaz sk. T, manuální zručnost, kladný přístup k práci. Nabízí dobré platové ohodnocení, 13. plat, 5 týdnů dovolené, příspěvek na životní nebo penzijní připojištění, sleva při odběru naturální výrobků. Nástup možný ihned. Kontakt – Josef Jančík – tel.777 115 149

13. Každou středu k nám přijede pojízdná prodejna s chlazeným kuřecím masem. Do Baldovce v 15.00 ho a do Rozstání v v 15.10 hod.

Hlášení OÚ dne 24.06.2022
 1.    Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že  v červenci se zatím neobjíždí
 2.    Z důvodu reorganizace firmy Respono bude svoz prováděn v sudé týdny. Další ve středu 29.6.2022, další  14.7. 2022. Termíny svozu nápojového kartonu: 24.6., 30.9., 9.12. 2022.
 3.    Zahradnictví Kolmačka Lipovec oznamuje, že od 1.6. 2022 vyhlašuje 50 % slevy na veškeré balkonové květiny. Zároveň od 1.6. je změna pracovní doby po – pá od 8 – 17,    so -8 -11
 4.    Nikol Drůbež :  nabízí k prodeji : kuřice před snáškou, indické běžce , káčata ,husokáčata, housata, perličky , krmné směsi a vitamíny.Datum: 25.6.2022,13:15 - 13:30 : Rozstání - u OÚ 13:30 - 13:45 : Baldovec - na rozcestí.
 5.    MIS Protivanov bude odečítat stavy vodoměrů v Rozstání 7.7. – 13.7. 2022 a v Baldovci 6.7. – 8.7.2022.
 6.    Děti ze základní školy budou sbírat po obci starý papír, a to 28.6.2022 v dopoledních hodinách- Připravte tento odpad před dům – děti si jej vyzvednou. V Baldovci připravte tento odpad do autobusové zastávky. 
 7.      Pošta bude 29.6.2022 otevřena pouze odpoledne od 15 – 16.30 hod. a 4.7. 2022 bude zavřeno celý den.
 8.    Mlékárna Otinoves hledá do výrobního provozu dělníky. Práce je vhodná pro muže i ženy. Nabízí: stálý pracovní poměr, odpovídající fin. ohodnocení, týden dovolené navíc, stravenky po 1 roce příspěvek 3 % na penzijní připojištění, čtvrtletní odměny a roční odměny. Kontakt odbyt@mot.cz nebo tel.582 395 033.
 9.    Mis Protivanov přijme zaměstnance na pozici provozní montér vodovodů, instalatér. Požadují vyučení v oboru, praxe vítána, řidičský průkaz sk.B. Nabízí služební vůz, služební telefon 25 dní dovolené, příspěvek na stravné ve výši 100,- Kč, dobré finanční ohodnocení. Práce na provozu vodovodů a kanalizace v obcích Drahanské vrchoviny. Nástup možný ihned. Kontakt Koudelková – tel. 724 279 000.

10. Agro Rozstání přijme do svého týmu kolegu na pozici traktorista. Požadují zájem o práci v zemědělství, řidičský průkaz sk. T, manuální zručnost, kladný přístup k práci. Nabízí dobré platové ohodnocení, 13. plat, 5 týdnů dovolené, příspěvek na životní nebo penzijní připojištění, sleva při odběru naturální výrobků. Nástup možný ihned. Kontakt – Josef Jančík – tel.777 115 149

11. Každou středu k nám přijede pojízdná prodejna s chlazeným kuřecím masem. Do Baldovce v 15.00 ho a do Rozstání v v 15.10 hod.

 

Hlášení OÚ dne 02.06.2022
 1.    Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že  v červnu se objíždí: 16.6. od 8 – 24, 23. 6.od 8 – 24 hod.
 2.     Z důvodu reorganizace firmy Respono bude svoz prováděn v sudé týdny. Další ve středu 15.6.2022, další  29. 6. 2022. Termíny svozu nápojového kartonu: 24.6.,30.9.,9.12. 2022.
 3.    Zahradnictví Kolmačka Lipovec oznamuje, že od 1.6. 2022 vyhlašuje 50 % slevy na veškeré balkonové květiny. Zároveň od 1.6. je změna pracovní doby po – pá od 8 – 17,    so -8 -11
 4.    Sbor dobrovolných hasičů Rozstání vás srdečně zve na dětský den a kácení máje, které se uskuteční v soboru 4.6. 202 ve 14 hod. Od 15 hod bude připravena ukázka práce policistů, pěna od hasičů, soutěže. Občerstvení je zajištěno – makrely cigáro, pivo, limo, zmrzlina pro dědi.
 5.    EG.D oznamuje přerušení elektrické energie, a to v pátek 17.6.v době od 7.30 – 14.30 hod na celém vrchním konci od čísla 1 do čísla 52.
 6.    Mlékárna Otinoves hledá do výrobního provozu dělníky. Práce je vhodná pro muže i ženy. Nabízí: stálý pracovní poměr, odpovídající fin. ohodnocení, týden dovolené navíc, stravenky po 1 roce příspěvek 3 % na penzijní připojištění, čtvrtletní odměny a roční odměny. Kontakt odbyt@mot.cz nebo tel.582 395 033.
 7.    Mis Protivanov přijme zaměstnance na pozici provozní montér vodovodů, instalatér. Požadují vyučení v oboru, praxe vítána, řidičský průkaz sk.B. Nabízí služební vůz, služební telefon 25 dní dovolené, příspěvek na stravné ve výši 100,- Kč, dobré finanční ohodnocení. Práce na provozu vodovodů a kanalizace v obcích Drahanské vrchoviny. Nástup možný ihned. Kontakt Koudelková – tel. 724 279 000.
 8.    Agro Rozstání přijme do svého týmu kolegu na pozici traktorista. Požadují zájem o práci v zemědělství, řidičský průkaz sk. T, manuální zručnost, kladný přístup k práci. Nabízí dobré platové ohodnocení, 13. plat, 5 týdnů dovolené, příspěvek na životní nebo penzijní připojištění, sleva při odběru naturální výrobků. Nástup možný ihned. Kontakt – Josef Jančík – tel.777 115 149
 9.    V sobotu 4. června proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení. Sbírat se budou baterie všeho druhu, akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční prostředky,čistící prostředky, čistící prostředky na okna, podlahy odpad a WC, ale také zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií, vyjetý motorový a převodový olej. Z elektrozařízení – chladničky, pračky,sporáky, vysavače, vrtačky,mikrovlnné trouby, myčky, žehličky, fritovací hrnce, pily, el. sekačky, televizory, počítače, tiskárny, rádia, videa, telefony, kopírky, kamery, elektrické hračky. Sběr proběhne v sobotu 4. června v Rozstání od 8 – 8.30 u obecního úřadu. V Baldovci od 9 – 9.15 u zrcadla. Prosíme občany, aby na plechovky nebo kanystry napsali o jaký nebezpečný odpad se jedná a všechno musí být v uzavřených nádobách s víkem.  Jedná se pouze o zmíněné odpady, takže nenavážejte nic jiného, co do tohoto svozu nepatří, na to bude včas vyhlášen další termín. Dále žádáme občany, aby navezený odpad nepřehrabovali.

 

 

 

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu