Škola Rozstání

Svazek obcí Drahanská vrchovina

Mikroregion PROTIVANOVSKO

Aktuality

Jaro se o nadcházejícím víkendu přihlásí v plné síle. Krásné počasí bude lákat k úklidu na zahradách. Proto bychom chtěli v těchto dnech připomenout, že při pálení přírodních materiálů musíte dodržet vícero bezpečnostních podmínek. Zároveň zdůrazňujeme, že plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno třemi zákony České republiky, a to zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů. 

         Mezi aristokratickými rody zemí Koruny české nejvíce rozporů vzbuzují Lichtenštejnové. Konfiskace jejich majetku dle tzv. Benešových dekretů v roce 1945 a lichtenštejnskou stranou vyvolané soudní (neúspěšné) spory mnohdy provázejí „vášně a hněv“, avšak donedávna chybělo nestranné posouzení dějinné úlohy Lichtenštejnů. Ve Slezském zemském muzeu v Opavě se konala výstava Knížata z Lichtenštejna - Páni země opavské a krnovské, kterou byl hodnocen význam rodu. Část expozice se týkala Karla I. z Lichtenštejna (1569 – 1627) mj.

Vážení občané,

rádi bychom Vás informovali, že od 1. července 2024 dojde ke změně provozovatele vodovodů v naší obci. Novým provozovatelem je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice. V souvislosti s tímto přechodem nedochází k žádným změnám ve stabilní dodávce pitné vody.

Co pro Vás tato změna od 1.7.2024 znamená?

Aktualizace odběratelských smluv

Během května/června obdržíte poštou novou odběratelskou smlouvu na dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Změna fakturačních informací

Společnost MS-promo engineering s.r.o. do června 2026 zajišťujeme kurzy osobního rozvoje, rekvalifikace, financování dotovaného pracovního místa (po dobu 6 měsíců) osobám starším 55 let registrovaným na úřade práce a nebo mající status zájemce o práci v Olomouckém kraji.

Tímto opět apeluji na vás všechny, jako uživatele splaškové kanalizace, aby jste do záchodů nesplachovali, co tam nepatří (vlhčené ubrousky, zbytky jídel, oleje, tuky, vložky, tampony...). V neděli 4.2. ve 14 hodin opět došlo k ucpání výtlaku do čistírny odpadních vod. Opět bylo nutné povolat k pročištění naše hasiče - technická pomoc. Čištění kanalizace a odčerpávání nahromaděných splašků zabralo dvě hodiny.

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu