Škola Rozstání

Svazek obcí Drahanská vrchovina

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Mikroregion PROTIVANOVSKO

Nový provozovatel vodovodu od 1.7.2024 - VAS Boskovice

Vážení občané,

rádi bychom Vás informovali, že od 1. července 2024 dojde ke změně provozovatele vodovodů v naší obci. Novým provozovatelem je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice. V souvislosti s tímto přechodem nedochází k žádným změnám ve stabilní dodávce pitné vody.

Co pro Vás tato změna znamená?

Odečty vodoměrů

Fyzické odečty fakturačních vodoměrů budou probíhat u všech odběratelů vody na přelomu měsíců červen/červenec. Je nezbytně nutné zajistit přístup k vodoměru (včetně případného vyčerpání vody ze zaplavené vodoměrné šachty).

Aktualizace odběratelských smluv

Během května/června obdržíte poštou novou odběratelskou smlouvu na dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Změna fakturačních informací

V případě úhrad záloh formou trvalého příkazu je třeba zrušit tento trvalý příkaz od 1.7.2024. Pokud využíváte typ úhrady SIPO, změnu zařídí nový provozovatel.

Platební údaje s návrhem plánu záloh obdržíte s novou odběratelskou smlouvou.

Změna kontaktů

Webové stránky: https://vodarenska.cz/

Zákaznický portál: https://vodarenska.cz/zakaznicky-portal/

Na odběratelské smlouvě naleznete evidenční číslo odběru, které je potřeba pro zřízení přístupu do zákaznického portálu.

 

Zákaznické oddělení - Boskovice

17. listopadu 138/14, 680 19 Boskovice

516 427 242, 516 427 226

odbytbo@vodarenska.cz / reklamacebo@vodarenska.cz

 

Úřední hodiny:

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 7.00 – 11.00, 11.30 – 14.30

Středa: 7.00 – 11.00, 11.30 – 16.00

 

Zákaznické oddělení - Blansko

Poříčí 20a, 678 01 Blansko
516 427 277

jan.grund@vodarenska.cz

Úřední hodiny:

Pondělí - pátek: 7.00 – 11.00, 11.30 – 14.30

 

Provoz vodovodů a kanalizací Blansko

Poříčí 20a, 678 01 Blansko
516 427 275

rostislav.pijacek@vodarenska.cz

tomas.frank@vodarenska.cz

Provozní doba:

Pondělí - pátek: 7.00 – 11.00, 11.30 – 14.30

 

Dispečink (nepřetržitá služba) - kontaktovat mimo provozní dobu “Provozu Blansko”
17. listopadu 138/14, 680 19 Boskovice
516 427 249, 734 692 777
dispecinkbo@vodarenska.cz

 

Vodoměry a odečty

p. Jan Grund, tel. 516 427 277, jan.grund@vodarenska.cz

 

Informace o plánovaných výlukách

Informace o plánovaných výlukách naleznete na webových stránkách: https://vodarenska.cz/odstavky-a-havarie/

Nebo můžete být informováni formou SMS v případě, že si zdarma zřídíte službu SMS info https://vodarenska.cz/sms-info/

PřílohaVelikost
PDF icon 240322sdelenidrahanska.pdf171.18 KB
Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu