Úřední deska a dokumenty OÚ

Položka Vystaveno Staženo Velikost Vydal
Svazek obcí Drahanská vrchovina - zprava o výsledku přezkoumání hospodaření 2022 29.03.2023 30.06.2024 2.91 MB OÚ Rozstání
Svazek obcí Drahanská vrchovina - FIN 2_12M 29.03.2023 30.06.2024 130.69 KB OÚ Rozstání
Svazek obcí Drahanská vrchovina - příloha 29.03.2023 30.06.2024 82.66 KB OÚ Rozstání
Svazek obcí Drahanská vrchovina - rozvaha 29.03.2023 30.06.2024 87.94 KB OÚ Rozstání
Svazek obcí Drahanská vrchovina - výkaz zisku a ztráty 29.03.2023 30.06.2024 68.86 KB OÚ Rozstání
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí v katastru obce 27.02.2023 01.01.2024 193.08 KB OÚ Rozstání
Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru obce - informační materiál ÚZSVM 27.02.2023 01.01.2024 741.69 KB OÚ Rozstání
Obecně závazná vyhláška 1/2023 o místní poplatku za systém odpadového hospodářství 14.12.2022 31.12.2023 1.52 MB OÚ Rozstání
Rozpočet obce na rok 2023 14.12.2022 31.12.2023 280.57 KB OÚ Rozstání
Svazek Drahanská vrchovina - oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů 02.12.2022 31.12.2026 248.21 KB OÚ Rozstání
Svazek Drahanská vrchovina - schválený rozpočet 2023 02.12.2022 31.03.2024 1.01 MB OÚ Rozstání
Mikroregion Protivanovsko - schválený rozpočet 2023 01.12.2022 31.03.2024 52.71 KB OÚ Rozstání
Vodné na rok 2023 30.11.2022 31.12.2023 1.23 MB OÚ Rozstání
Stočné na rok 2023 30.11.2022 31.12.2023 229.98 KB OÚ Rozstání
Oznámení o zveřejnění dokumentů 24.11.2022 31.12.2023 299.62 KB OÚ Rozstání
MZE - veřejná vyhláška opatření obecné povahy 07.11.2022 31.12.2023 440.52 KB OÚ Rozstání
Schválený závěrečný účet 2021 - obec Rozstání 01.07.2022 31.12.2023 2.88 MB OÚ Rozstání
Pořizování digitální technické mapy Olomouckého kraje - informace 13.04.2022 31.12.2024 298.5 KB OÚ Rozstání
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024 03.01.2022 31.12.2024 70 KB OÚ Rozstání
Výhled obce Rozstání na roky 2023 - 2024 29.11.2021 31.12.2023 70 KB OÚ Rozstání

Stránky

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu