Košt slivovice - povánka

Košt slivovice - povánka
Soutěž v koštování slivovice v Obecní hospodě v Rozstání.

PRAVIDLA KOŠTU SLIVOVICE ROZSTÁNÍ A BALDOVEC 2020
Organizační výbor koštu:
Předseda: Petr Kraus
Členové: Jan Karhan, Michal Štrajt, Tomáš Voráč 1. Koštu se může zúčastnit každý občan starší 18 let
2. Vzorky do soutěže v množství 0,5l je možno odevzdat členům organizačního výboru nejpozději do 24.1.2020 do 20 hod.
3. Při předání vzorku oznámí účastník soutěže jméno, příjmení, bydliště a rok úrody, ze které byla slivovice destilována
4. Soutěž probíhá v kategoriích:
    a) nejlepší slivovice
    b) nejlepší ovocný destilát (hruška, jablko, třešeň, meruňka…..)
5. Počet vzorků od jednoho účastníka (různé ročníky) není omezen.
6. Vzorky v soutěži jsou nevratné.
7. Vstupné na 1. ročník koštu je dobrovolné
8. Každý návštěvník se stává členem hodnotící komise. Obdrží bodovací lístek a koštovací odlivku.
9. Koštování vzorků je dobrovolné a nemusí se ho každý návštěvník účastnit
10. Průběh koštu řídí a organizují členové organizačního výboru, kteří jsou tímto již předem z hodnotitelské komise vyloučeni
11. Délka koštování vzorků je stanovena na 3 hodiny (cca od 16 do 19 hod.)
12. Degustace a bodování vzorků probíhá naprosto anonymně. Vzorky jsou označeny pouze číslem.
13. Vzorky jsou hodnoceny dle tabulky senzorického hodnocení s atributy vůně a chuť v rozmezí 0-6 bodů pro každý atribut hodnocení. Každý vzorek může tedy celkově získat max. 12 a min. 0 bodů
14. Ukončení koštu oznámí hodnotitelům předseda OV
15. Hodnotitelé odevzdají své bodovací lístky členům OV, kteří provedou sečtení bodů a sestavení pořadí vzorků. Vzorky, které nebudou na bodovacím lístku ohodnoceny, obdrží celkový počet bodů 6.
16. Ohodnoceny a odtajněny budou vzorky s nejvyšším dosaženým počtem bodů

Petr Kraus, Předseda OV

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu