Škola Rozstání

Svazek obcí Drahanská vrchovina

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Mikroregion PROTIVANOVSKO

Hlášení OÚ dne 28.06.2024

  1. Nohejbalový spolek Rozstání ve spolupráci s obcí Rozstání zve všechny příznivce sportu, dobré zábavy, dobrého pití i jídla na nohejbalový turnaj „O pohár starosti obce Rozstání“, který se uskuteční tuto sobotu od 9:00 hodin na místním hřišti. Pro hráče i pro návštěvníky bude připraveno bohaté občerstvení, děti se budou moct vyřádit na skákacím hradu. Přijďte povzbudit domácí týmy a posedět v krásném letním počasí se sousedy.
  2. Pracovníci Vodárenské akciové společnosti, divize Boskovice budou od pondělí 1.7.2024 do pátku 5.7.2024 provádět odečty vodoměrů v Rozstání. Vzhledem ke změně provozovatele budou prováděny fyzické odečty fakturačních vodoměrů u všech odběratelů vody a je nezbytně nutné zajistit přístup k vodoměrů (včetně případného vyčerpání vody ze zatopené vodoměrné šachty).
  3. Újezdní úřad Březina oznamuje, že z důvodu rozsáhlé rekonstrukce vstupní budovy kasáren Dědice, je ve dnech 19.6.2024 až do 31.12.2024, zcela uzavřen průchod k Újezdnímu úřadu Březina. Provoz úřadu není omezen. Vstup veřejnosti na úřad je zajištěn pouze v doprovodu. Podrobné informace o dočasném režimu vstupu na Újezdní úřad Březina je umístěna ve vstupní hale do kasáren.
  4. Do poštovních schránek vám byla doručena nová odběratelská smlouva od Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Boskovice (VAS), týkající se dodávky pitné vody. Žádáme Vás, jako odběratele pitné vody, o uzavření aktualizované smlouvy, aby dodávka pitné vody mohla být realizována v souladu s právní úpravou danou výše uvedeným právním předpisem. Podepsané smlouvy můžete odevzdávat na obecním úřadě v úředních hodinách, kde si je zaměstnanec VAS, divize Boskovice vyzvedne k dalšímu zpracování.
  5. Újezdní úřad Březina Vás zve na akci KONEC PRÁZDNIN NA BŘEZINĚ pro děti všech věkových kategorií. Akce proběhne v úterý 29.8.2024 na vodním cvičišti Myslejovice. Na programu jsou: ukázky výcviku, vojenské techniky a techniky záchranného systému a zábavné soutěže. Zájemci se mohou přihlásit v rezervačním systému na webu újezdního úřadu Březina www.vojujezd-brezina.cz
  6. Obecní úřad Rozstání nabízí k prodeji knihu Rozstání, Lipovec, Kotvrdovice - Německá četnická stanice ve Vyškovské střelnici. Knihu sestavil Hynek Plch z Mariánina. Jedná se o přepisy trestních spisů, výpovědi vystěhovaných atd. Na obecním úřadě máme k dispozici 8 výtisků. Jeden výtisk za cenu 450Kč.
  7. Paušální platba stočného za rok 2024 je ve výši 2735,- Kč/osoba, platit lze na účet 115-279500247/0100. Dále poplatek za odvoz odpadu ve výši 500,- Kč na osobu na účet 620701/0100 a poplatek ze psa ve výši 200,- Kč (osoby starší 65 let 100 Kč) také na účet 620701/0100. Variabilní symbol – číslo popisné rodinného domu
PřílohaVelikost
PDF icon 28062024240628hlaseniou2862024.pdf140.05 KB
Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu