Škola Rozstání

Hlášení OÚ dne 19.09.2023

  1. Vinařství Holánek přijede ve čtvrtek 21.9.2023 s pojízdnou vinotékou. Tento týden nabízí bílý burčák za 80Kč/ litr, červený burčák za 100Kč/ litr. Vinotéka bude stát od 15:40 - 15:50 před OÚ. Do začátku listopadu bude vinotéka jezdit každý týden.
  2. Camping Baldovec vyhlašuje mimořádnou brigádu dne 20. září na úklid chatek v areálu Campingu. Kdo má o brigádu zájem, může se přihlásit na čísle telefonu 606 744 265.Odměna bude vyplacena ihned na místě v hotovosti.
  3. V pátek 22.9.2023 proběhne poslední svoz nápojového kartonu v pytlích. Žádáme občany, aby pytle s kartonem donesly ke sběrným místům nejdříve den předem. Od října dochází ke změně svozové firmy, nápojový karton již nebude sbírán samostatně do pytlů, ale bude sbírán společně s plastem. Vhazujte jej prosím tedy do kontejnerů na plast.
  4. Sdružení kominíků a topenářů bude provádět v naší obci v úterý 26.9. 2023 požadované kontroly a čištění komínů dle zákonu č. 34/2016 Sb. za 450 Kč, čištění plynových kotlů za 450 Kč a revize kotlů na tuhá paliva za 1 100 Kč. Dále nabízí vložkování a frézování komínů. Zájemci se mohou objednat na telefonním čísle: 608 748 989
  5. Spolek Vápeníček Lipovec vás zve v pátek 13.10.2023 na besedu s panem Zdeňkem Junákem, kterého můžete znát z Četnických humoresek, Českého rozhlasu Brno nebo z Městských divadel v Brně. Začátek jeho besedy bude v 18:00 hod. v sokolovně Lipovec. Cena vstupenky 200 Kč.
  6. Zahradnictví Kolmačka Lipovec nabízí - macešky a mini macešky v různých barvách, rostlé chrysanthémy v květináčích, vřesy též v různých barvách, jahody, dýně, substráty, hnojiva, okrasné dřeviny, stáčená vína.
  7. Na obecním úřadě je možnost zakoupit si popelnice. Plechová pozinkovaná 110l za 1270 Kč, plastová černá 120l za 900 Kč
  8. Upozorňujeme občany, že pokud někdo chce odvézt větší množství bioodpadu (větve, tráva) je nutné požadavek odvozu nahlásit na obecní úřad a také je nutné tyto odpady třídit, jelikož se ukládají a likvidují jiným způsobem. Větve zvlášť, tráva zvlášť. Svoz se koná pravidelně každý pátek. Upozorňujeme, že ukládání jakýchkoli odpadů na veřejné prostranství bez povolení obecního úřadu je zakázáno.
  9. Stočné za rok 2023 je ve výši 2319,- Kč/osoba, platit lze na účet 115-279500247/0100. Dále poplatek za odvoz odpadu je výši 500,- Kč na osobu na účet 620701/0100 a ještě poplatek ze psa ve výši 50,- Kč také na účet 620701/0100. Variabilní symbol – číslo popisné rodinného domu
Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu