Škola Rozstání

Hlášení OÚ dne 18.10.2022

1.   Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že  v říjnu se  neobjíždí .

2.   Z důvodu reorganizace firmy Respono bude svoz prováděn v sudé týdny. Další ve středu 19.10. 2022, další 2.11.2022. Termíny svozu nápojového kartonu:  9.12. 2022.

3.   Zahradnictví Ševčík bude v úterý 25.10. 2022 v 16 hodin prodávat před obecním úřadem macešky všech barev, chryzantémy, kytice lesní nebo s umělými květy a další zboží.

4.   Starosta obce svolává ustavující zasedání zastupitelstva obce Rozstání, které se koná v pátek 21.10.2022 v 18 hodin. Na programu jsou následující body: zahájení, složení slibu členů zastupitelstva, schválení programu, určení zapisovatele, schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu, volba starosty obce, volba místostarosty obce, diskuse a závěr.

5.   Každou středu k nám přijede pojízdná prodejna s chlazeným kuřecím masem. Do Baldovce v 15.00 ho a do Rozstání v  15.10 hod.

6.   Vinařství Holánek přijede ve čtvrtek 20.10. 2022 s pojízdnou vinotékou. Přiveze kvalitní sudová a lahvová vína. . Vinotéka bude jezdit jednou za  týden a bude stát od 15:40 - 15:50 před OÚ."

7.   Zahradnictví Kolmačka Lipovec nabízí macešky i mini macešky, jahody, chryzantémy malé i velké v různých barvách. Dále přijímá objednávky na dušičkovou vazbu na čísle tel. 516445164.

8.   Ve středu 19.10.2022 bude v Rozstání i v Baldovci vypnuta elektrika, a to od 7.30. – 14.30 hod.

9.   V sobotu 29.10.  proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení. Sbírat se budou baterie všeho druhu, akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční prostředky,čistící prostředky, čistící prostředky na okna, podlahy odpad a WC, ale také zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií, vyjetý motorový a převodový olej. Z elektrozařízení – chladničky, pračky,sporáky, vysavače, vrtačky,mikrovlnné trouby, myčky, žehličky, fritovací hrnce, pily, el. sekačky, televizory, počítače, tiskárny, rádia, videa, telefony, kopírky, kamery, elektrické hračky. Sběr proběhne v sobotu 4. června v Rozstání od 8 – 8.30 u obecního úřadu. V Baldovci od 9 – 9.15 u zrcadla. Prosíme občany, aby na plechovky nebo kanystry napsali o jaký nebezpečný odpad se jedná a všechno musí být v uzavřených nádobách s víkem.  Jedná se pouze o zmíněné odpady, takže nenavážejte nic jiného, co do tohoto svozu nepatří, na to bude včas vyhlášen další termín. Dále žádáme občany, aby navezený odpad nepřehrabovali.

10. Ve čtvrtek 27. 10. bude v obci přistaven kontejner na objemový odpad, do kterého mohou občané vyhodit koberce,lino a další nepotřebné věci. V Baldovci bude přistaven u zrcadla.Odvezen bude v pondělí 31.10. 202

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu