Škola Rozstání

Hlášení OÚ dne 06.01.2023

  1.    Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že  v lednu 2023 se neobjíždí.
  2.    Svoz komunálního odpadu 11.1.2023. Další ve středu 25.1.2023.
  3.    Stočné za rok 2023 je ve výši 2319,- Kč, platit lze na účet 115-279500247/0100. Dále poplatek za odvoz odpadu je výši 500,- Kč na osobu na účet 620701/0100  a ještě poplatek ze psa ve výši 50,- Kč také na účet 620701/0100.
  4.    V pátek a v sobotu proběhne u nás Tříkrálová sbírka. V pátek 6.1.2023 v Baldovci a na horním konci a v sobotu  v Rozstání (zbytek Rozstání).
Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu