Škola Rozstání

Svazek obcí Drahanská vrchovina

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Mikroregion PROTIVANOVSKO

Dotazníkové šetření pro občany Olomouckého kraje

 

Níže uvádíme odkazy na prováděné průzkumy směrem k občanům kraje a podnikatelům.

Odkazy pro možnost propagace tohoto průzkumu:


Občané kraje*: https://forms.office.com/e/ZtJL2upigt


Podnikatelé: https://forms.office.com/e/BnJVHYj9RM

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu