Škola Rozstání

Částečná uzavírka komunikace Drahany

Uzavírka silnic II/377a III/37742 v Drahanech

Z důvodu stavebních prací na výstavbě chodníků dojde k částečné uzavírce silnic II/377 a III/37742 v Drahanech.

Termín uzavírkyod 3. 4. 2023 do 31. 7. 2023

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780431, 780433 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy: Uvedenými úseky silnic bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy zastávky Drahany,kostel (zastávku obsluhuje pouze linka 780431), která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna na silnici III/37742 ve směru z Drahan do prostoru křižovatky s účelovou komunikací u RD č. p. 17, ve směru do Drahan do prostoru křižovatky s místní komunikací k Návesnímu rybníku, k náhradním označníkům.

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu