Škola Rozstání

Ukliďme svět a ukliďme Rozstání a Baldovec před hodami

Za Obecní úřad v Rozstání Vás zve místostarosta obce Aleš Kolář k účasti na pravidelné akci Ukliďme svět a ukliďme Rozstání a Baldovec před hodami, která proběhne tuto sobotu 17. září 2022. Úklid bude probíhat individuálně nebo v rámci rodinné procházky. Pytle na odpadky si můžete vyzvednout v Rozstání před sokolovnou, před prodejnou COOP, u tenisových kurtů a v Baldovci na zastávce autobusu na točně. Naplněné a řádně zavázané pytle prosím ponechte na těchto místech. Děkujeme všem dobrovolníkům, kterým není lhostejné nejbližší okolí a příroda naší obce.

Ukliďme svět a ukliďme Rozstání a Baldovec před hodami
Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu